Anbefaling for køb af IT-udstyr til skolebrug

Disse anbefalinger er lavet i forhold til de aktuelle undervisningskrav samt ud fra de programmer og muligheder, der er tilgængelige for skolen netop nu. Da området er i stor udvikling vil vores anbefalinger naturligvis forandre sig med tiden, hvormed nedenstående løbende tilrettes og justeres.

 

Anbefaling for køb af it-udstyr til brug i 0.-6.kl.

Til det daglige skolearbejde fra 0.-6. kl. er det ikke et krav, at eleverne medbringer sit eget IT-værktøj

Skolen har klassesæt af både computere og tablets, som lærerne kan booke til undervisningen. Da IT anvendes rigtig meget i undervisningen, kan det dog være en fordel for eleven at medbringe sit eget IT-værktøj. Dette så man opnår en god fortrolighed med værktøjet, samt oparbejder nogle gode rutiner, til hjælp for det daglige skolearbejde.

Fra 0.-6. kl. anbefaler skolen enten en mindre bærbar pc (se her anbefalingen for udskolingen) eller en tablet.

 

Ved køb af tablet

Der er mange tablets på markedet, men skolen anbefaler Apples iPad, idet maskinen er meget stabil og stærk. Maskinen har desuden meget lang batteritid, hvilket er en stor fordel, og så tilbyder Apple et væld af gode Apps (programmer), som er yderst anvendelige i undervisningsøjemed.

Skolen anbefaler en iPad, der har 10” skærm. De mindre iPads er IKKE gode til skolebrug.

Vores anbefaling af iPads skal også ses i det lys, at alle skolens undervisere selv har en iPad og derfor kender maskinen.

Til elever med læseproblemer anbefaler skolen ligeledes iPads, idet der hertil er lavet meget brugervenlige hjælpeprogrammer.

 

Anbefaling for køb af it-udstyr til brug i 6.-9.kl.

I løbet af 6.kl. og senest i 7. klasse skal alle skolens elever have deres egen pc, som de kan medbringe til undervisningen.

Selvom man kan nå langt med en iPad, anbefaler skolen en bærbar pc til brug i overbygningen, idet større skriftlige opgaver samt opsætningen af dansk og matematikopgaver med store layoutkrav ikke er let på en iPad. Endvidere finder vi en pc meget mere velegnet som hjælpeværktøj ved afgangsprøverne.

Kravet til den bærbare skole-pc er ikke stort. Den skal blot have kraft til at kunne afvikle almindelige programmer på fornuftig vis, herunder de helt basale kontorprogrammer samt geometriprogrammer. Det vigtigste er at maskinen er driftssikker, handy at transportere og evt. har en god batteritid. Det sidste er dog ikke et krav, idet skolen har klargjort sine lokaler med ekstra stikmuligheder.

Det kan være dyrt at købe for billigt, og dumt at købe meget dyrt.  Skolen har selv gode erfaringer med køb brugt udstyr og det er langt vigtigere at have en stærk basismaskine end en smart maskine, der ”blinker blåt” og har store højttalere mv.:-)