Faglig målsætning og afgangsprøve

På Lyngbjerggårdskolen kan man afvikle et fuldt skoleforløb. Vi har har alle klassetrin fra 0. klasse til og med 9.kl.

Skolen afslutter 9.kl. med folkeskolens afgangsprøver. Helt på samme vis som i folkeskolen. Dog er vi prøvefri i faget Kristendom.

På Lyngbjerggårdskolen matcher vi fuldt ud timetallet i folkeskolen og har herudover suppleret med ekstra fagtimer på flere klasstrin.

I alle fag følger vi - som folkeskolen - Nye fælles mål. Herunder de udmeldte delmål og slutmål. Dog har vi tilvalgt at undervise i IT på 4. og 6. klassetrin, hvormed vi her har lavet vores egne mål med tilhørende læseplan.

I alle fag er lærerene forpligtet til at lave årsplaner for deres undervisning, som synliggøres for forældrene på skolen Intra-system.

 

Under dette menupunkt kan under "Skolens fag" finde de gældende delmål og slutmål for faget.