Skoletandpleje

Alle børn der bor i Ålborg Kommune har ret til gratis tandpleje på kommunens klinikker, indtil de er fyldt 18 år. Fra det fyldte 16. år og indtil 18-års fødselsdagen kan de unge i stedet vælge at gå hos en praktiserende tandlæge for kommunens regning.

Eleverne på Lyngbjerggårdskolen tilbydes behandling på Sofiendalskolens tandklinik, Lange Müllersvej 20, 9200 Aalborg SV, tlf.: 9931 2910.

Tandplejen må i henhold til persondataloven kun kommunikere elektronisk, hvis det sker via et sikker post sendt igennem eboks. Vil man kontakte tandklinekken via mail, skal det derfor ske via det der kaldes Digital post.
 

Reglerne for transport til Tandklinikken finder du herunder:

BHkl. til og med 4. kl.:
Børnene transporteres altid af forældrene, da tandklinikken ønsker, at forældrene er til stede under behandlingen. (Der står intet på indkaldelseskortet om dette.)

5. til og med 6. kl.:
Børnene bliver hentet og bragt i taxa/bus. Tidspunkter er angivet på kortet. Hvis transporten foregår på anden måde vil det fremgå af kortet.

7. til og med 9. kl.:
Tager bussen. Tandklinikken sørger for busbilletter eller barnet bruger sit eget rejsekort.

Klinikken sørger for, at børnene bliver indkaldt til undersøgelse med passende mellemrum, men man er altid velkommen til at henvende sig og få en ekstra tid, hvis man har brug for det.

Desuden kommer klinikpersonalet ofte her på skolen for at undervis børnene i tandbørstning og tandhygiejne.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Herunder vil du finde meddelelser mv. fra tandklinikken:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Film om at børste tænder

Aalborg Kommunes tandpleje viser tandbørstefilm

Mange huller kan undgås hvis den rette tandbørsteteknik bruges. Derfor giver Aalborg kommunes tandpleje nu gode teknikker og fif til tandbørstning på nettet.

Det kan være svært for et barn på 8 år at få børstet systematisk på alle tænder og i alle kroge, derfor anbefaler Klinikleder Line Hartmann fra Gug skoles tandklinik også forældrene til at børste deres børns tænder til de er minimum 10 år. Det er først når børnene er i 10 års alderen, at vi kan se at deres motorik er god nok til at børste tænderne helt rene. 

Vi oplever også at mange forældre efterspørger gode råd og ideer til hvordan de bedst sidder med deres småbørn når de skal have børstet tænder. De fleste forældre kan blive lidt frustreret over at deres lille pus ikke vil have børstet tænder, men hvis ikke tænderne bliver børstet, så opstår der hullerne. 

Se film når du har tid.
Aalborg Kommunes Tandpleje har i samarbejde med produktionsskolen produceret 5 videoer som viser hvordan Tandplejen anbefaler der bliver børstet 
• på de helt små børn
• børnehavebørn 
• samt skolebørn på 3 forskellige aldersniveauer. 

Forældre, børn og unge har nu altid mulighed for at gå på vores hjemmeside og se vores tandbørstefilm. På den måde kan de få genopfrisket og repeteret den instruktion som de har fået på klinikken fortæller overtandlæge Gerd Bangsbo. 

Børst fra den første tand bryder frem
Det er vigtigt at børste børnenes tænder også selv om de bliver ked af det mens det står på. Hans på 1½ år får børstet tænderne på en af tandbørstefilmene. Hans kan ikke lide at få børstet tænder, men selv om han græder mens hans mor børster, så kan man se, at lige så snart mor er færdig med at børste, så er Hans tilfreds igen. Derfor anbefaler vi også at børnene ligger ned som vist på filmen for så kan mor eller far se hvor de børster og tandbørstning kan blive hurtig men også effektiv.

Brug Fluortandpasta
På Tandplejens hjemmeside kan der også læses om hvor meget fluor børn skal bruge. Fluor er det eneste aktive stof i tandpasta som forebygger huller, derfor er det også vigtigt at bruge en tandpasta hvor der er nok fluor i. Aalborg Kommunes Tandpleje anbefaler at børn fra 0-6 år bruger en tandpasta med 1000-1100 ppm. Fluorid og børn fra 6 år bruger en tandpasta med 1450 ppm. Fluorid. For at fluortandpastaen kan få lov at virke er det vigtigt ikke at skylle munden efter du har børstet. Så spyt ud men undgå at skylle.
• Børst tænderne 2 gange om dagen.
• Brug fluortandpasta.
• Spyt ud men skyl ikke munden efter du har børstet tænder.

Se mere på www.aalborgkommune.dk/tandpleje

Interesserede kan få mere at vide på Gug skoles Tandklinik hos klinikleder Line Hartmann, tlf.98 14 32 11.