Pædagogisk, psykologisk rådgivning

Skolen samarbejder med PPR Vest

       Adresse:

Hasserisgård, Skelagervej 379A, 9000 Aalborg

Tlf. 9931 6140 / Fax 9931 6170

Altid mulighed for åben rådgivning. Ved bekymring kontaktes klasselærer eller skoleleder

 

Skolepsykolog tilknyttet skolen:  Anita Holst Sørensen,   [email protected] Tlf.: 9931 6143. Træffes på skolen tirsdag i lige uger

Talepædagog tilknyttet skolen: Anne Haydon,  [email protected] Tlf. 9931 6146

Ergoterapeut: Lone Kristensen,                [email protected] tlf. 9931 6136