Information om skolepenge og priser

De aktuelle beløb for skolepenge (betaling for skoledelen) og SFO-betaling (betaling for fritidsordningen) kan ses nedenfor. 

Skolepengene betales i 12 mdr. og Lyngtotten betales i 11 måneder om året, idet juli måned er betalingfri.

Alle skal tilmeldes Betalingsservice.

Følgende priser er gældende fra 1. august 2017:
(Pr. måned undtagen indskud, som er et engangsbeløb pr. familie):

1. barn kr. 1.150,-
2. barn kr. 750,-
3. barn kr. 400,-
4. og flg. børn kr. 400,-
Fritidsordning (Lyngtotten) pr. barn kr. 1.010,-
 
Søskenderabat Lyngtotten
kr. 505,-
Rabatten gives til børn med søskende i Lyngtotten eller daginstitution.
Indskud
 kr. 3.000,- 
Indskuddet betales på denne måde: 
A: Ved optagelsen betales et gebyr på kr. 1.000,-. 
B.: Restbeløbet, kr. 2.000,- betales ved skolestart.

Regelsæt vedr. skolepenge og indskud

Skolen har et regelsæt, hvor vi beskriver reglerne for betaling af skolepenge, betaling for fritidsordning og betaling af indskud, samt tilbagebetaling af indskud. Dette regelsæt kan findes her på skolens hjemmeside. Vælg "Om skolen" og herefter "Skoleindmeldelse".