Fysik/kemi

Der undervises i fysik/kemi på 7. - 9. klassetrin.

I faget fysik/kemi skal eleverne lære om fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi samt sammenhænge i og anvendelse af denne viden. I samarbejdet med de andre naturfag i udskolingen skal eleverne bygge videre på natur/teknologi og udvikle naturfaglige kompetencer, så de kan genkende, formulere og håndtere problemstillinger med fysisk og kemisk indhold.

Skolens undervisning i Fysik/kemi bygger på en vekselvirkning mellem det konstruktivistiske princip og kursusforløb.

I timerne prøver vi med udgangspunkt i førstehåndserfaringer at komme rundt om de naturfaglige arbejdsmetoder, og tankemåder og at bibringe eleverne de grundlæggende kundskaber, de skal bruge for at stå bedre rustet til livet efter skolen og deres videre skolegang.


De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Fysikkens og kemiens verden
 • Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse
 • Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund
 • Arbejdsmåder og tankegange

 

Overblik over fagets emner 

På denne side vil vi prøve at lave et overblik over de emner vi arbejder med i Fysik/Kemi på Lyngbjerggaardskolen. Det er en slags masterplan, som skal give retning til den daglige undervisning.
 

7. klasse

Intro

 • Destillation
 • Brændende fyrfadslys
 • Massefylde
 • Fartmåling

Atommodellen

 • Atommodellen
 • Varme og udvidelse
 • Grundstoffer
 • Det periodiske system
 • Molekyler

Kemien i hjemmet

 • Vand
 • Syrer og baser
 • Salte og krystaller

Jorden, luften og livet

 • Solsystenets dannelse
 • Atmosfæren
 • Fotosyntese og respiration
 • Kulhydrater
 • Kulstofkredsløbet
 • Hårrør

Solen og lyset

 • Lysets brydning og reflektion
 • Briller
 • Solnedgangen
 • UV-stråling
 • Ozonlaget

Astronomi - Stjernebilleder

 • Stjernebilleder
 • Stjerneskud
 • Himmellegemernes bevægelse

Boligen

 • Kalk
 • Glas
 • Elektricitet
 • Varme
 • Solfangere

Vejret

 • Temperatur
 • Faseskift
 • Lufttryk

Musik og lyd

 • Lyd
 • Øret
 • Toner og stående bølger

8. klasse

Metaller

 • Metallers egenskaber
 • Metallerne i det periodiske system
 • Spændingsrækken
 • Metalgitter

Statisk elektricitet

 • Opladning ved gnidning
 • Lyn og torden
 • Elektriske ladningers egenskaber

Det periodiske system

 • Grundstoffer
 • Atomets opbygning
 • Oktetreglen
 • Iondannelse

Syrer, baser og salte

 • Ioner
 • Syrer
 • Baser
 • pH
 • Neutralisation og titrering
 • Salte
 • Iongitter og krystalvand

Astronomi - Solsystemet

 • Solen som stjerne
 • Planeterne
 • Måner
 • Kometer
 • Meteorer og stjerneskud
 • Tyngdekraft - Newtons love

Magnetisme

 • Magneters poler og påvirkning
 • Magnetfelter og feltlinjer
 • Jordens magnetfelt og Nordlys
 • Elektromagneter
 • Induktion og Ørsteds forsøg

Elektriske kredsløb

 • Ohms lov
 • Forbindelser
 • Diagramtegn
 • Jævnstrøm/Vekselstrøm

 

9. klasse

Svingninger

 • Pendulet
 • Varme og temperatur
 • Kelvinskalaen og det absolutte nulpunkt

Bølger

 • Tværbølger og længdebølger
 • Bølgeegenskaber
 • Stående bølger
 • Bølgeformlen og bølgers fart

Lyd (længdebølger)

 • Toner
 • Lydens fart
 • Dopplereffekt
 • Stående lydbølger
 • Strengeinstrumenter og orgel
 • Ørets funktion

Lys (tværbølger)

 • Lysets farve
 • Øjets funktion
 • Additiv farveblanding
 • Det elektromagnetiske spektrum
 • Fotoner
 • Mobiltelefonen og microbølgeovnen
 • Lysets brydning
 • Optik
 • Polariseret lys og gitre.
 • Lyskilder (Varme og elektronspring)

Sukker

 • Grundstoffet Kulstof og organisk kemi
 • Kovalent binding, elektronprik- og strukturformler
 • Fotosyntese og Glucose
 • Mono-, di- og polysaccarider
 • Sukkerfremstilling
 • Navngivning af alkener

Kerneprocesser og radioaktivitet

 • Atomkernens opbygning
 • De 3 typer Ioniserende stråling
 • Isotoper og atomfysisk skrivemåde
 • Kerneomdannelse og henfald
 • Kerneenergi
 • Fission og Fussion
 • Stråling og helbred

Astronomi - Over Solsystemet

 • Fusionsprocesser
 • Galakser, Supernovaer, Big Bang
 • E=M*C2
 • Ingenting
 • Selvvalgt emne

Elproduktion

 • Induktion og Generatorer
 • Elproduktion
 • Transformation og transport af el
 • Effekt og elektrisk energimåling

Syreregn og buffer

 • Fremstilling af syrer og baser
 • Syreregn og syreskader
 • Baseregn og overgødskning
 • Neutralisation og fortynding
 • Buffereffekt

Andre emner

Her er emner det ville være fedt at putte ind i 8. og 9. klasse, men som der ikke er plads til lige nu.

 

Alkoholler

 • Gæring og etanol
 • Navngivning af Alkener
 • Forskellige alkohollers egenskaber
 • Vægt- og vol-%