PR-muligheder til støtte for skolen

Køb af reklamer på bander:

Der kan købes en bandereklame på skolens multibane. Reklamepladsen er max. 80 cm. i højden og enten 100 eller 120 cm. i længden. Området skal så vidt muligt udfyldes. Selve banden er 100 cm. i højden.

Bandepladsen har en fast pris på 5000,- kr. for 2 år. Udgiften til bandereklamen afdækkes af sponsoren. Reklamen skal være i overensstemmelse med ovenstående.

Sponsorering: 

Ved sponsorering af skolen nævnes firmaet på skolens hjemmesiden.

På en særskilt side under skolens hjemmeside tillades reklame og præsentation af firmalogo. På siden: ”Skolens sponsorer”, vises de firmaer, der har tilknytning til skolen, og som på forskellig vis støtter os gennem årene. Reklamen er placeret i vilkårlig rækkefølge.

Siden kan opfattes som en ”Tak for hjælpen” og en gensidig gestus i forbindelse med et sponsorat, en god pris eller en stor tjeneste.