Praktisk information

Kontrolleret fremmøde

Vi passer på dit/jeres barn, vi er bevidste om vores ansvar. Vi har kontrolleret fremmøde, det betyder, at vi kontrollerer om dit barn møder op. Vi vil reagere, hvis et barn udebliver og kontakter jer om nødvendigt.

Kontrolleret fremmøde indebærer også, at vi skal have besked, hvis barnet ikke kommer i Lyngtotten, f.eks. holder fri. Ligeledes skal vi have besked, hvis andre end jer forældre henter jeres barn, med mindre vi har en fast aftale med jer. 

Faste aftaler kunne være:

 • Må selv give besked
 • Barnet må gå med klassekammerater hjem
 • Må gå med andre hjem
 • Personalet skal sende jeres barn til fritidsaktiviteter eller hjem på et bestemt tidspunkt
 • Må gå med søskende hjem

Billedmagnettavlen ved basen er opdelt klassevis. På den tavle markerer barnet selv om han/hun er kommet eller gået hjem. Markeringen: kommet/hentet skal flyttes frem og tilbage hver eneste gang barnet kommer eller forlader Lyngtotten.

HUSK at der altid skal siges FARVEL, samt at det er den pågældende voksen, der er base, som børnene primært skal sige farvel til.

 

Forældreansvar

Vi oplever ofte at forældre ringer og beder os om at sende deres barn ud på p-pladsen og lign. Ligeledes ringer forældre og beder os om, at gøre deres barn klar til afhentning. Dette er blevet en ting som tager meget af personalets tid. Tid som vi hellere vil bruge på jeres børn og på at lave aktiviteter med børnene.

Når I henter jeres barn giver det samtidig jer forældre mulighed for at se hvad jeres barn har lavet i løbet af dagen og at få ryddet op i garderoben. Vi håber at I vil tage disse ord til jer, for vi er her for børnenes skyld. 

 

Forældresamtaler

Vi er altid åben for en lille snak om dit barn, dagens hændelser og oplevelser. Er der brug for en mere uddybende snak, vil vi gerne, at I aftaler en tid sammen med os.

Lyngtotten er repræsenteret ved skole/hjemsamtalerne i 0. kl.- 3. kl. De deltager desuden i Fortæl om dit barn samtalerne før skolestart og forældremøder.

 

Morgenmad

Hvis børnene kommer mellem 6.30 - 7.30 kan de spise deres medbragte morgenmad. De må gerne have f.eks. havregryn/cornflakes ol. stående i morgenmadsskuffen. Vi giver mælken.

 

Daglig modtagelse

 • 13:15 krydser vi børnene af i klasserne og informerer om dagens aktiviteter.
 • 13:30-14:30 er vi ude på legepladsen.

Eftermiddagsmad

 • 14.30 serverer Lyngtotten  en”forfriskning”. Den kan bestå af dagens frugt og boller/brød. Ca én gang pr. måned serveres der lidt sødt, kage/is(dog lidt oftere i dec.) Vi bestræber os på det sunde valg

 

Garderoben

 • Hvert barn i Lyngtotten har sin egen garderobeplads. Her er det barnet/forældrenes ansvar at holde orden
 • Udesko skal placeres på skostativet for hver klasse. andet fodtøj skal være i barnets garderoberum
 • Barnet medbringe tøj beregnet på årstiden. Da vi er ude i al slags vejr, skal barnet have skiftetøj, regntøj, gummistøvler og hjemmesko i deres kasse
 • I sommer perioden er det en god idé at have badetøj, håndklæder og solcreme med/liggende i kassen.
 • Alle tøjdele skal være påsat navn
 • Hver fredag skal garderoben tømmes pga. rengøring. Det kan derfro være en god idé at hente barnet fredag

 

Opslagstavlen

Husk at tjekke opslagstavlen hyppigt. Her gives der  forskellige oplysninger blandt andet vedrørende diverse aktiviteter og arrangementer. 

 

Aktiviteter

Eftermiddagens aktiviteter er mangeartede. Børnene kan selv være med til at sætte deres præg på disse ved at komme med forslag til aktiviteter.

For struktur og overblik har vi en magnettavle, hvoraf ugens aktiviteter fremgår.

 

Traditioner/højtider

I lyngtotten afvikler vi: Talent, bamsefest, kæledyrsdag, bedsteforældredag, bordtennis-turnering, overnatning/Storlejr, kaffedag, endagsture, svømning med 3.klasse, afslutning for 3. klasse, julefrokost.

Desuden følger vi højtiderne i vores valg af aktiviteter. 

 

Mobiltelefon

Hvis dit/jeres barn har en mobiltelefon, skal den ligge i skoletasken og være slukket. Den må først tages i brug, når dit/jeres barn har fri fra Lyngtotten. 3.klasse må bruge deres mobil til at lave legeaftaler. Dette må dog kun ske ved basen

Medbringelse af mobiltelefon er på eget ansvar.

 

Medbringelse af legetøj og private gentande

Hvis dit/jeres barn medbringer legetøj/elektronik eller andre private genstande, er det på eget ansvar. HUSK NAVN PÅ ALT!

 

Skolefridage

På skolefridage SKAL vi have en tilmelding på det enkelte barn.

På SkoleIntra informerer vi jer om tidsfristen for tilmeldingen. Det har vist sig som en større opgave, at få diverse tilbagemeldinger indenfor tidsgrænsen og vi bruger ekstra ressourcer på at følge op hos mange forældre.

Vi vil betragte det ,som barnet ikke deltager/kommer på skolefridage, når der ikke er kommet besked retur indenfor tidsgrænsen.

Tilmeldingen kan ske ved personlig henvendelse eller pr. mail til personalet.

I kan ikke forvente, at vi er i Lyngtotten imellem kl. 09.30 og kl. 15.00, da vi kan være taget på udflugter.

 

Ind-/Udmeldelse

Indmeldelse foregår skriftligt til Lyngtotten eller i forbindelse med indskrivning ved skolestart. (Skema fås på kontoret). 

Indmeldelse kan ske fra dag til dag.

Udmeldelse af Lyngtotten skal ske senest den 5. i den sidste måned, barnet går i Lyngtotten. (Skema fås på kontoret).