Nyt fra...

Nyt fra seneste bestyrelsesmøde

På seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende drøftet:

* Besøg af støtteforeningen. Hvordan støtter og bruger bestyrelse og støtteforeningen hinanden?
* Info om personalesag
* Planlægning af møde med klasseforældreråd
* Evaluering af hovedrengøringsdag
* Planlægning af DS reception

14-11-2017 ~32