Nyt fra...

Nyt fra seneste bestyrelsesmøde

På seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende drøftet:

* Referat af borgmesterbesøget
* Den nye persondatalov og dens effekt på skolen
* Evaluering af mødet mellem personale og bestyrelse
* Opstart af planlægning af sommerfest
* Punkt vedr. planlægning af næste skoleår
* Beslutning om farvevalg på døre og karme, samt skiltning
* Gennemgang af investeringsbehov/plan for det kommende 1-2 år.

10-06-2018 ~32