Ledige stillinger

Engageret lærer til skøn friskole - billedkunst og matematik

Engageret lærer søges.

Da en af vores lærere venter familieforøgelse søger Lyngbjerggårdskolen pr. 1/1 2019 en barselsvikar til varetagelse af undervisning i billedkunst og matematik. Desuden ønskes interesse for naturteknik i 1.kl. og 2.kl. og evt. støtteundervisning. Der er 23 ugentlige undervisningslektioner. Vikariatet udløber 31/1 2020

Stillingen er et vikariat med en beskæftigelsesgrad på ca.85%.

Dette års skema består af billedkunst i 1-2-3-4-5-6. klasse. Desuden matematik i 4.klasse, naturteknologi i 1.kl. og 2.kl. samt lidt støtteundervisning.

Efter sommerferien stadig billedkunst og naturteknologi i de samme klassetrin samt matematik i 5.klasse. Man skal således være meget interesseret i billedkunst og matematik. 

Lyngbjerggårdskolen er en velorganiseret friskole med 205 elever fordelt fra bh. kl. til 9.kl. Klassekvotienten er på max. 22 elever.

Skolen er 26 år gammel og ligger i Godthåb lige syd for Aalborg med bybus lige til døren. Skolen fremstår lys, venlig og velholdt.

Som friskole har man ret til selv at vælge sin vej til målene. Derfor har vi besluttet, fortsat at afsætte god tid til forberedelse samt besluttet, at lærerne fortsat selv kan bestemme, hvor og hvornår de vil forberede sig. Dette har vi blandt valgt for at bevare velforberedt undervisning og for at bevare lærernes arbejdsglæde.

Stort engagement fra såvel lærere som forældre er en af grundpillerne på skolen. Hverdagen præges således af høj faglighed, en positiv stemning, et godt humør og en stor fælleskabsfølelse.  Kontakten mellem lærere og elever er tæt. Der er plads til forskelligheder, og fokus på at det faglige går hånd i hånd med at elevernes personlige egenskaber også udvikles. På skolen er der generelt kort afstand fra idé til handling.

Lyngbjerggårdskolens værdier (glæde, høj faglighed, ansvarlighed, kreativitet, samarbejde og fællesskab) er meget tydelige i hverdagen. Dette er opnået ved en bevidst og vedvarende indsats. Det betyder, at der er en stor overensstemmelse mellem det, vi tror på, og det vi rent faktisk gør.

Ansøgningsfrist  mandag 29.oktober 2018.

Der er mulighed for at besøge skolen mandag den 29. oktober 2018 kl. 14-15

Henvendelse til skoleleder Dorthe Svenstrup tlf. nr. 9838 9100

Ansøgningen bedes sendt på mail i en sammenhængende fil (alle bilag i en fil) til [email protected]

Der afholdes samtaler fredag den 2. november 2018 fra kl. 13.00

Løn og overenskomstforhold efter gældende overenskomst mellem FM og FSL.

Se nærmere beskrivelse af Lyngbjerggårdskolen på hjemmesiden: www.lyngbjerggaardskolen.dk

Se specielt den tilsynsførendes rapport.