Vejledning til opsætning af pc

Skolen vil gerne, at alle elever har adgang til de samme programmer, så undervisningen kan baseres på, at alle arbejder ud fra samme skærmbillede og at alle har de samme muligheder. Vi har derfor taget nogle valg, der gør, at alle elever på skolen, uanset hvilken computer de arbejder med, har rettighed til at hente og bruge de programmer, som vi anbefaler/foretrække at arbejde med i fagene.

Adgang til nettet via Google Chrome og til "kontorprogrammer"

Helt grundlæggende har vi tildelt alle elever et log-in til Google Drev, så de alle har et digitalt lager med private mapper mv., som de kan tilgå via nettet samt har en adgang til en fuld programpakke. Fra 4 kl. lærer vi eleverne at bruge Googles programpakke i de forskellige fagområder. Eleverne skal derfor alle have downloadet Google Chrome på deres PC. I Google Chrome vil det især hjælpe de mindre elever meget, hvis de øverst havde en genvej til de sider, som de skal bruge meget. Fx skolens hjemmeside og Google Drev.

Skolen bruger hjælpeprogrammet App Writer til understøttelse af læsning og skrivning. Dette program tildeles de elever, der har brug for det. Dette sker fra 4.kl. og med en introduktion til eleverne fra skolens støttelærere.

 

Andre programmer

Undervejs i skoleforløbet vil vi også gøre brug af andre programmer. Disse programmer er oplistet herunder. Det blå link henviser til programmernes downloadside -altså der hvor du kan hente programmerne. 

Alle programmer Open Source programmer, dvs. de er gratis, og der udvikles hele tiden på dem af en masse frivillige. 

Libre Office Gratis programpakke med avancerede programmer der er gode at bruge i udskolingen, og som kan lidt mere end Googles programmer.

Geogebra Matematikprogram til at fremstille diagrammer, grafer og geometriske figurer mv.

Adobe Hjælpeprogram til brug for andre programmer og til læsning af filer

 

Særligt omkring ordbøger

Ordbøger Da skolen abonnerer på Gyldendals Røde ordbøger kan man via linket logge på disse ordbøger digitalt med sit UNI-login.

 I prøvesituationer skal man dog downloade en programudgave, der ikke er on-line. Licensen udløber dog efter ca. en måned, hvorefter man ved ny prøve skal registrere på ny med brugernavn og kode. Op til prøven vil man blive informere om log-in