Skolebestyrelsens mødeplan

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde den sidste tirsdag i hver måned  fra kl. 19.00-22.00.

I juli holdes der ikke møde, og i december rykkes mødet til midt i måneden.