Skoletandpleje

Alle børn der bor i Ålborg Kommune har ret til gratis tandpleje på kommunens klinikker, indtil de er fyldt 18 år. Fra det fyldte 16. år og indtil 18-års fødselsdagen kan de unge i stedet vælge at gå hos en praktiserende tandlæge for kommunens regning.

Eleverne på Lyngbjerggårdskolen tilbydes behandling på Sofiendal Skolens tandklinik, Lange Müllersvej 20, 9200 Aalborg SV, tlf.: 9931 2910.
Man har dog frit valg mellem alle kommunens klinikker, så kontakt Sofiendeal Skolens tandklinik, hvis I ønsker, at jeres barn skal gå på en af kommunens andre klinikker.

 

Tandplejen har en hjemmeside, hvor der bl.a. vises forslag til forskellige måder at børste tænder: www.aalborg.dk/tandpleje.

I er altid velkomne til at kontakte klinikken, hvis I har spørgsmål vedr. jeres barns tandsundhed
Tandplejen må i henhold til persondataloven kun kommunikere elektronisk, hvis det sker via et sikker post sendt igennem eboks. Vil man kontakte tandklinekken via mail, skal det derfor ske via det, der kaldes Digital post.

 

Husk altid tandbørsten, når man kommer på klinikken.