Svømning 

Der undervises i svømning på 4. og 5. klassetrin.

Undervisningen er overordnet målrettet vandtilvænning og indlæring af de gængse svømmearter.

Eleverne skal opnå kendskab til metoder til at sikre sig selv i og på vand. 

Der er fokus på ansvarlig adfærd i og på vand. Der arbejdes med elevernes ansvarlighed, og at eleverne skal lære at handle i overensstemmelse med egen formåen i og på vand. 

Der arbejdes generelt med vandtilvænning og tryghed. Det er centralt, at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og kendskab til svømmeteknikker. 

Eleverne introduceres til forskellige svømmeteknikker, herunder brystsvømning, rygcrawl, crawl og svømning under vand. Elevernes motoriske udvikling er i centrum.

Eleverne skal lære forskellige selvrednings-, bjærgnings- og livredningsteknikker.

 

I undervisningen opdeles børnene i øvede og uøvede, så børnene føler sig tryg i læringssituationen. 

Svømmeundervisningen afvikles over et halvt år med 2 timer pr. uge.