Afgangsprøverne: Tilmelding og framelding

Eleven tilmeldes automatisk til skolens afgangsprøver. Skulle der være prøver som eleven ikke skal deltage i efter samråd med forældre og skolen skal disse prøver frameldes. 

Fristen for framelding til afgangsprøven er den 1/11. Her skal den omdelte tilmeldingsfolder afleveres til klasselæreren. Eleven kan ændre sin afgørelse senest 7 kalenderdage før den første skriftlige prøvedag.