Regler og rammer for afviklingen af afgangsprøverne

Praktiske oplysninger ved de skriftlige prøver på Lyngbjerggårdskolen udleveres i papir. Endvidere lægges informatinsfiler ind i Drev.

De generelle regler er her anført.

Før prøven begynder:

 • Det er vigtigt, at du møder i god tid. Kommer du for sent, kan det betyde, at du ikke må deltage i prøven.
 • I prøvelokalet er din plads forsynet med dit navn og evt. prøvenummer.
 • Prøvelokalet vil blive åbnet 15 minutter før prøvens start.
 • Vær opmærksom på, at du må klargøre dine ting, inden prøven starter  - også computeren.
 • Vær opmærksom på, at du selv skal have skriveredskaber med til prøven.
 • Ved flere prøver anbefales det at bruge egen computer frem for skolens  - men se rammerne herfor på bilag 1
 • Vær opmærksom på, at alle opgavebesvarelser både må indføres med blyant og med holdbar skrift fx kuglepen.
 • Medbring ikke andet end det, der er tilladt for det enkelte fag - spørg her din lærer, hvis du er i tvivl.
 • Du får udleveret papir af de tilsynsførende, og alt det prøvepapir til kladde og indskrivning, som du ønsker
 • Det er vigtigt, at du husker, at alt det papir, du har fået udleveret, skal ligge fladt på bordet.
 • På forsiden af hvert ark papir, som du får udleveret, skal du udfylde sidehovedets felter. Husk din besvarelse er anonym, så du må IKKE skrive dit navn på din    aflevering, men KUN dit UNI-login
 • Du må ikke medbringe elektroniske hjælpemidler, der ikke har været brugt i undervisningen ,og som gør det muligt at udveksle oplysninger med andre.        Mobiltelefoner lægges i en kasse på vagtens bord.
 • Ud over dine hjælpemidler må bøger, taskemapper eller lignende ikke være i lokalet.
 • Det er tilladt at medbringe drikkevarer og evt. lidt mad eller slik, hvis det kan nydes uden at genere andre, men overdriv nu ikke!

 

Under selve prøven:

 • Når prøven starter, må du ikke kommunikere med andre end tilsynsførende -hverken verbalt, nonverbalt eller via pc. Sker dette vil det blive betragtet som snyd!
 • Ved prøvens start deler de tilsynsførende opgavesættet ud herunder eventuelle bilag.
 • Skolelederen eller dennes stedfortræder vil før prøvens begyndelse læse højt, hvad der er skrevet på opgavekuverten om prøvens og opgavens art, ugedag, dato og klokkeslæt.
 • Ved dansk skriftlig fremstilling læses alle opgavernes overskrifter højt, efter at opgaverne er udleveret.
 • Kontroller ved denne gennemgang, at du har alt det, som du skal bruge, og at prøves layout ikke har fejl
 • Opgavesættene må ikke bringes ud af prøvelokalet, inden prøven er afsluttet.
 • Du må ikke forstyrre andre ved lyde eller lign.
 • Kontakt med en tilsynsførende skal ske ved håndsoprækning.
 • Toiletbesøg kan kun ske ved henvendelse til en tilsynsførende.
 • Hvis en prøve varer i over 3 timer, vil du få at vide, når der er 1 time, ½ time og 15 minutter tilbage af prøvetiden.
 • I det sidste kvarter før prøvens udløb må ingen forlade sin plads. Alle bliver siddende til prøvens ophør.
 • Når prøven er færdig og må ingen kommunikere før alle har afleveret og man har forladt lokalet.
 • Prøvelokalet må ikke forlades før opgave-besvarelsen inkl. kladder og alle ønskede oplysninger er afleveret.
 • Elever med fravigelser bliver i lokalet

Når prøven afsluttes:

 • Alle opgaver der printes ud for aflevering, udskrives i 1 eksemplarer til underskrivning.
 • Der skrives under med UNI-login på forsiden samt på evt. bilag af begge opgaveudgaver
 • Ved aflevering skal der kontrolleres, at alt er afleveret og rigtigt sorteret i aflevering og kladde. Dette gøres i samarbejde med en af de tilsynsførende, der ligeledes skal skrive sit navn på 1. ark eller forsiden af besvarelsen samt på eventuelle bilag.
 • Du afgør selv, hvilke ark der skal indgå i bedømmelsen. Alle ark nummereres og det samlede antal ark noteres i de felter der er beregnet herpå.
 • Der må ikke tages  kopier af elevens besvarelse med ud af prøvelokalet. 
 • Ved aflevering skal der kontrolleres, at alt er afleveret og rigtigt sorteret i aflevering og kladde.
 • Hvis prøvetiden er udløbet kan du beholde opgavesættet.