Gensidige forventninger:

Forventninger til eleven:

 • Opfører sig venligt, socialt og ansvarligt og følger skolens samværsregler som bl.a. stiller krav om at man:
 • Møder til tiden såvel ved dagens start som til de enkelte timer
 • Husker sine ting såsom bøger, arbejdsredskaber, gymnastiktøj og evt. skiftetøj
 • Møder forberedt til skoledagen
 • Deltager aktivt i timerne, både ved klassearbejde, enkeltmandsarbejde og i gruppearbejde
 • Omgås materielle ting med respekt og ansvarlighed
 • Bidrager til at holde orden på skolen
 • Forholder sig roligt i timerne og når man ellers færdes på skolen indendøre
 • Bruger indendørsfodtøj inde på skolen
 • Medbringer ikke slik, sodavand, tyggegummi eller lignende
 • Bliver på skolens areal hele skoledagen, medmindre andet tillades af en lærer
 • Spiser sin medbragte madpakke i starten af 12-frikvarteret
 • Taler et almindeligt pænt sprog
 • Holder mobiltelefonen slukket i skoletiden
 • Bærer ikke hat, hue eller kasket i undervisningstiden. Morgensang er også undervisning 

Øvrige samværsregler kan findes på skolens hjemmeside

Forventninger til forældrene:

 • Bakker op om skolens og Lyngtottens målsætning
 • Opdrager til ansvarlighed
 • Holder sig orienteret bl.a. ved hjælp af ugebreve, klassebreve og tavler ved Lyngtotten
 • Sørger for at lære barnet almindelige regler for god opførsel og social adfærd
 • Søger en positiv dialog og deltager engageret i aktiviteter vedr. barnets skolegang
 • Deltager i de praktiske opgaver, der er en grundlæggende del af skolens fællesskab
 • Giver besked i kontaktbogen, hvis barnet har forsømt eller skal fritages for undervisningen
 • Sørger for at dit barn er iført praktisk og anstændig påklædning
 • Sørger for at dit barn møder til tiden, udhvilet, forberedt og mæt
 • Sørger for at jeres barn medbringer en sund god madpakke madpakke samt en drikkedunk
 • Støtter barnet i at huske sine ting
 • Støtter barnet i at få ordnet sine lektier
 • Betaler skolepenge rettidigt

Forventninger til lærerne og pædagogerne:

 • Møder til tiden og er velforberedt til dagens aktiviteter
 • Møder forældre og kolleger med åbenhed og respekt
 • Lytter til børnene, giver dem medindflydelse og lærer dem at tage ansvar
 • Understøtter børnenes individuelle udviklingsproces med formålet for øjet
 • Arbejder på at skabe tryghed og modvirke mobning
 • Kan motivere og engagere børn
 • Gennemfører en ansvarlig og tidssvarende undervisning der lever op til fagmålene
 • Sørger for faglige udfordringer til alle elever
 • Er opmærksom på det enkelte barns trivsel og løbende informerer hjemmet herom
 • Er opmærksom på eventuelle sociale problemer i klassen/Lyngtotten
 • Respekterer børns forskelligheder og kan agere i forhold hertil
 • Hjælper barnet med at optræde ansvarligt og lære skolens og samfundets almene samværsregler
 • Optræder som den gode rollemodel og som den tydelige voksne
 • Tager kontakt til forældrene, hvis barnet ikke lever op til skolens/Lyngtottens forventninger
 • Arbejder på løbende at udvikle skolen/Lyngtotten og sin egen faglighed