Idéer til arrangementer 

Ud over forældremøderne har klasseforældrerådene helt frie hænder til at arrangere arrangementer og aktiviteter med klassen af mere social art, hvor børnene naturligvis er med. Det viser sig som regel, at i klasser, hvor forældrene også kender hinanden fra en mere uformel side, smitter fortroligheden positivt af på børnenes hverdag. Selvom forældrerådet er værter ved mødet, kan klasselæreren og de øvrige lærere i klassen selvfølgelig inviteres med. 

Af gode arrangementer kan f.eks nævne:

 • Orienteringsløb for forældre og børn med madpakker.
 • Morgen-fugletur rundt om en velegnet sø – med efterfølgende morgenkaffe
 • Fælles vinterudflugt med kælke og skøjter.
 • Teatertur i Aalborg / Biograftur evt. med fællesspisning.
 • Filmaften med efterfølgende diskussion
 • Fællesspisning
 • Skovtur, huletur, strandtur, Egholmstur, Bowlingtur…..
 • Klassefester, Fastelavnsfest….
 • Dragedag
 • Overnatning ”skøre” steder (I Kattegatcent., på Aalborg stadion, i Zoo, i Nordsøakveriet)
 • Skoles normer, hverdag og sociale liv
 • Foredrag om det aktuelle udviklingstrin
 • Opsparingsaftale til de mange ture i udskolingen
 • Put and take –fisketur
 • Spilleaften –evt. ludoturnering mv.
 • Hyggeaften med oplæg fra børnene: Projektfremlæggelse, egen videofilm, musik/sang.
 • Teambuildingsdag –en dag med forsk. opgaver, der kræver meget samarbejde og ryster klassen sammen


Debataftener mv. 
Man kan også vælge at arrangere en samtale / debataften af generel karakter afpasset efter klassetrin. Tidligere er der ofte lavet aftaler ved fx: Fødselsdage/gaver, lommepenge, lektier, Blå mandag, alkohol, fester og lejrskoleophold .

Af relevante emner kunne man f. eks. forestille sig:

Bh.kl.: præsentation af skema om sundhed og trivsel v/sundhedsplejersken. 
Om modenhed og skolegang v/. XX Om normer f.eks. ved fødselsdage

1. klasse: Hvordan gør vi vore børn til selvstændige individer v/..
Børn – færdsel og trafik v/ politimand. Om mobning v/..

2. klasse: Hvordan støtter vi vore børns indlæring v/ skolebibliotekaren.

3. klasse: Om fritidsforbrug: TV/video (hvad skal en 10 årig have lov at se ?) 
Computer/sport – lommepenge.

4. klasse: Evt. spørgeskemaundersøgelse ang. sundhed, trivsel, fødselsdage og begyndende pubertet
v/ sundhedspl.

5. klasse: SSP-medarbejderen om alkohol, kriminalitet, festnormer 
(evt. udarbejdelse af et fælles normsæt)

6. klasse: Lektier – fritidsjob – pengeforbrug v/.
Evt. justering af festnormer. Orientering om ungdomsklubben v/ungdomskl.leder.

7. klasse: Social adfærd og kammeratskab i puberteten v/.. 
Rygning – festnormer (konfirmation, blå mandag,)

8. klasse: Sidste år på skolen –hvordan ser det ud? v/ Festnormer, pengeforbrug mv.

9. klasse: Ud af Lyngbjerggårdskolen – og hvad så – sidste skoledag, eksamen mv.

Ovennævnte emner er blot tænkt som inspiration, man kan forestille sig mange andre emner formuleret af den enkelte forældregruppe.