Gensige forventninger i Lyngtotten

Forventninger til børnene:

 • Taler pænt til andre
 • Opfører sig venligt og socialt
 • Mobiltelefonen ligger i tasken
 • Passer godt på Lyngtottens ting
 • Sidder pænt og spise.
 • Holder orden på sin garderoben
 • At sige godmorgen/goddag når de kommer
 • At sige farvel når de går

Forventninger til forældrene:

 • Taler pænt til andre
 • Hjælper børnene med at holde orden på tøjet
 • Bakker op om Lyngottens formål
 • Holder sig orienteret om aktiviteter, informationer mv.
 • Giver tilbage melding på div. tilmeldinger (f. eks kommer dit barn i Lyngtotten på skolefridage)

Forventninger til personalet:

 • Taler pænt til andre
 • Opfører sig venligt og socialt
 • Altid parate til at hjælpe børnene
 • Åben for en snak med forældrene
 • Arbejder efter Lyngtottens formål