Nyt fra...

Nyt fra seneste bestyrelsesmøde

På seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende drøftet:
* Vi havde besøg af Rikke fra Lyngtotten for at høre om hverdagen hos dem, samt hvad vi som bestyrelse måske kan bruges til af dem.
* Planlægning af mødet med klasseforældrerådene
* Gennemgang af elevevaluering
* De første spæde skridt mod et Multihus

01-10-2018 ~32