Nyt fra...

Nyt fra seneste bestyrelsesmøde

På seneste bestyrelsesmøde blev bl.a. følgende drøftet:
* besøg af støtteforeningen med gensidig orientering
* evaluering af møde mellem personale og bestyrelse
* drøftelse af skolehal-byggeri
* planlægning af generalforsamling
* Orientering om Dorthe Svenstrups beslutning om at gå på pension

14-03-2019 ~32